20 preguntes per al 14-F | https://www.rocagales.cat

20 preguntes per al 14-F

Novament tenim a l’horitzó eleccions al Parlament de Catalunya.

La Fundació Roca Galès, com a subjecte polític, que no partidista, volem adreçar-nos a les formacions que s’hi presenten per preguntar-los quines polítiques vinculades al cooperativisme pensen aplicar si governen la Generalitat.

Es tracta de preguntes que, en el fons, impliquen demandes, no ens enganyem. Unes demandes de mínims per començar a canviar el model socioeconòmic actual, injust i insostenible, per un altre de basat en el cooperativisme i les economies transformadores, que tingui com a prioritat les persones i la sostenibilitat de la vida. És una necessitat ineludible per aturar el col·lapse tant social com ecològic que ens ve a sobre i que ens afectarà a totes.

Tot i que en tenim moltes més, ens limitem a vint preguntes:

1- Quines mesures de foment de l’habitatge tenen previstes per fer-lo estable i assequible a totes les economies i sostenible ecològicament?

2- Es protegiran legalment els models no especulatius, com les cooperatives d’habitatge en cessió d’ús?

3- S’aplicaran preus assequibles, com els aprovats darrerament, per als habitatges de protecció oficial o mantindran la qualificació perpètua dels habitatges protegits?

4- Quines mesures de foment dels models facilitadors de l’habitatge incorporaran als seus programes electorals?

5- Posaran sòl públic a disposició de projectes cooperatius i comunitaris?

6- Fomentaran l’ús d’energies verdes i les tècniques d’edificació que redueixin l’empremta ecològica?

7- Impulsaran polítiques fiscals per fomentar l’economia social i solidària des de la Generalitat i, per als tributs de competència estatal, les proposaran a l’Estat?

8- La pandèmia està afectant de ple l’estructura productiva i de serveis, quines ajudes complementàries donaran al sector cooperatiu català, si creuen que se n’ha de donar alguna?

9- Darrerament es fa molta publicitat dels productes de km 0 i de proximitat. A més de la propaganda institucional, quines mesures específiques, concretes, activaran perquè sigui una realitat? Com les vertebraran? Hi tindran algun paper les cooperatives agràries i, en general, totes les que es dediquen a la producció i comercialització d’aliments de proximitat i ecològics?

10- A mitjà termini: quina política ramadera ha de tenir Catalunya, concretament amb el sector del porcí? Quines propostes de futur proposen per al propers decennis? Ha de ser una solució via individual o cooperativa? Com executar-la?

11- A llarg termini: la dimensió de les explotacions agràries catalanes es troba per sota de la mitjana europea, quines solucions polítiques proposen per a una efectiva concentració parcel·lària? La cooperació hi tindrà un paper rellevant? Com?

12- Quines polítiques aplicaran per multiplicar la constitució de cooperatives de treball i consolidar les ja existents, com les dedicades als serveis d’atenció a les persones? I per incentivar que les empreses mercantils que, pel que sigui, pensen plegar, les persones assalariades que hi treballen les continuïn convertint-se en cooperativa?

13- Preveuen augmentar la despesa de les polítiques de foment del cooperativisme, l’economia social i solidària i els ateneus cooperatius?

14- Preveuen augmentar la despesa en els àmbits d’atenció a les persones i, en especial, en les tasques de cures, dependència i discapacitat, que porten a terme moltes empreses de l’economia social i solidària?

15- Pensen aprovar una llei d’acció concertada dels serveis d’atenció a les persones per tal que aquells serveis que no gestionin directament les administracions es cobreixin mitjançant l’acció concertada amb entitats sense ànim de lucre de l’economia social i solidària?

16- Conjuntament amb la defensa de l’escola catalana, laica i pública, tenen un pla per defensar l’escola catalana, laica i cooperativa? Quin? Com s’implantarà?

17- Han pensat de fer algun tipus de política per abaratir el lloguer a les cooperatives arrelades al territori o a les escoles cooperatives?

18- Quines mesures aplicaran per evitar la precarització del treball?

19- Perseguiran les empreses que utilitzen figures com el fals autònom i les falses cooperatives en perjudici dels drets de les persones treballadores?

20- Com combatran la deslocalització de la producció?

Leave a Reply

Fundació Roca Galès

fundacio@rocagales.cat